ДОКУМЕНТИ

Общи условия

РАЗГЛЕДАЙТЕ НАШИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ
Общи условия на Диджитал Комуникейшънс ООД за взаимоотношения с потребителите на ИНТЕРНЕТ
Общи условия на ТВ Сървисис ЕООД за взаимоотношения с потребителите на ТЕЛЕВИЗИЯ
Политика за защита на лични данни
Параметри на услугите на Диджитал Комуникейшънс ООД
Технически спецификации и интерфейси на Диджитал Комуникейшънс ООД
Условия на Диджитал Комуникейшънс ООД за отстъпки за учители
Условия на Диджитал Комуникейшънс ООД за отстъпки за хора с трайни увреждания
Условия на Диджитал Комуникейшънс ООД за отстъпки за студенти
Условия на Диджитал Комуникейшънс ООД за отстъпки за служители на МВР
Условия на Диджитал Комуникейшънс ООД за отстъпки NetPoints
Ценова листа на Диджитал Комуникейшънс ООД
Общи условия "Честна сделка”
Общи условия “Предоставяне на достъп на оператори на електронни съобщителни мрежи”
Приложение ТВ1”
Приложение ТВ2”
Приложение ТВ3”