Как да платим - без компромис с качеството

Заплащане с банкови карти

Заплащане с дебитна/кредитна карта

 

Можете да заплатите «Домашен Интернет» и ТВ с помоща на дебитна/кредитна карта във вашата Лична страница. За заплащане се приемат карти на Visa и MasterCard. Допълнителни такси за обслужване не се дължат.

За да заплатите услугата:

1. Влезте в Лична страница

2. Въведете вашият логин и парола (това са данните ви за достъп в Интернет), влезте в раздел «Информация по договора»,  отворете поле «Попълване на баланса», изберете връзката «Банкова карта».

3. Въведете сумата, с която желаете да попълните баланса на вашата лична сметка, и натиснете бутона «Нататък».

4. След това ще бъдете прехвърлени за оторизация в системата на ebg.bg за попълване на информация за вашеата банкова карта. Данните за картата ще бъдат предадени по безопасен протокол (SSL) в Оторизационният център на ebg.bg.

Заплащане чрез Банков превод

Вие можете да заплатите месечната си такса по банков път с платежно нареждане или с помоща на системата за интернет-банкиране на вашата банка.

Заплащането става бързо и безопасно.

При извършване на плащането е необходимо да укажете Името,адреса си и клиентският си номер (ако го знаете) по сметката за Домашен интернет .

Доверително плащане

Приближава деня за плащане на месечната такса, но вие нямате възможност сега да заплатите за Интернет и Телевизия? Активирайте «Доверително плащане» в Лична страница и продължете да използвате нашите услуги!

 

Вие можете да се възползвате от тази услуга, ако:

  Имате договор за услугата Домашен Интернет и или Кабелна телевизия;

  Сумата по вашият баланс е по-малка от необходимата сума за заплащане на месечната такса;

  До краят на отченият период са останали не повече от 3 дена или след свършване на разчетният периода са минали не повече от 5 дена*;

 1. Преди не сте нарушавали правилата за заплащане чрез «Доверително плащане» или вие сте заплатили 2 месечни такси от момента на нарушаване на правилата на услугата «Доверително плащане».

* Ако ползвате по наем ТВ-приемник, заявката за «Доверително плащане» трябва да е преди изтичане на датата на вашият отчетен период. В този случай система автоматично ще начисли необходимата сума в деня за заплащане на месечната такса. Ако по-рано не сте заявили услугата «Доверително плащане», то след изтичане на срока за дължима месечна такса за ТВ-приемник, дадената услуга ще бъде недостъпна за вас.

 

Доверителното плащане:

 • пълно покритие на незаплатената месечна такса за всички платими услуги, съгласно договора;
 • начисляване на необходимата сума по вашата сметка в денят за заплащане на месечната такса.

Как да погасим задълженията си:

  Можете да погасите задълженията си както наведнъж , така и на вноски;

  Заплащането на дължимите суми по услугата «Доверително плащане» трябва да бъде извършено в срок от 7 дена от момента на използването и.

 

Включването на услугата, а също така да видите дължимата сума и статуса на услугата можете да направите в Личната страница.

 

Важно

Ако не успеете навреме да погасите сумата, която дължите по услугата «Доверително плащане», предоставените услуги ще бъдат спрени. За възобновяване обслужването ви ще е необходимо да внесете плащане за всички платени услуги в пълен обеме + стойността на тези услуги, които са били предоставени в течение на 7 дена. Услугата «Доверително плащане» ще бъде достъпна за вас само в случай, че своевременно сте заплатили следващата (след просрочената) месечна такса.

Обращаме внимание, че при активиране на услуата «Доверително плащане» няма да бъдат достъпни опциите по смяна на тарифа и активиране/деактивиране на допълнителни услуги.

Заплащане с бонуси

Ако сте участник в Бонусната програма, вие можете да използвате натрупаните бонуси в личната сметка за заплащане на услугата Домашен Интернет, «DigiCom» ТВ и включените допълнителни услуги.

Една бонусна точка се равнява на 1 лев.

Бонусите за заплащане на Домашен Интернет и «DigiCom» ТВ се изразходват само ако наличните средства в основната лична сметка са недостатъчни.

 

За да използвате бонусите си влезте в Личната си страница и отидете в раздел «Бонуси». Ако сте във финансовата блокировка, тогава ще има бутон "Използвайте бонуси." При натискането му ще се начисли месечната такса от бонус сметката ( ако има достатъчно налични бонуси).

 

Юридически бонуса се явява отстъпка на услугите на фирма DigiCom не може да бъде овъзмезден в паричен еквивалент.

По всички въпроси относно Бонусната програма вие можете да се обаждате на телефон 056 824276;830212 или на електронна поша office@digicom.bg

Заплащане в офиси на «DigiCom» и дилъри

Във всеки офис на «DigiCom» и при нашите дилъри вие можете да внесете месечната си такса.

 

Парите ще бъдат начислени практически веднага, и вие ще можете да продължите пътешествието си по интернет.

 

Молим, за избягване на спорни ситуации пазете квитанцията за заплатени услуги.

Ние предлагаме доставка на оптичен интернет, цифрова кабелна телевизия, MAN услуги, видеонаблюдение Научете повече

01
Високоскоростен Оптичен Интернет

Собствена подземна Оптична мрежа на територията на гр. Бургас

02
Цифрова кабелна телевизия

Над 200 цифрови тв канала SD и над 20 тв канала във формат HD - без компромис с качеството

03
Видеонаблюдение

Sky Video - собствена облачна услуга за наблюдение на обекти

Нашите услуги Интернет, Телевизия, Промоции, ВИдеонаблюдение Разгледайте всичко