Общи условия на „Диджитал Комуникейшънс” ООД

за предоставяне на ГАРАНЦИЯ за ЧЕСТНА СДЕЛКА


1. Ако потребител има отправено предложение от друг оператор на по-ниска цена, приравни други условия, „Диджитал Комуникейшънс” е готово да я посрещне и да покрие при по-добри условия.


2. Отправеното предложение (оферта) трябва да е в писмена форма, да е адресирано до съответния клиент и да бъде представено от същия клиент на каса на „Диджитал Комуникейшънс”.


3. Между датата на офертата и датата на представяне на офертата от клиента на касата на „Диджитал Комуникейшънс” не трябва да има срок, по-голям от 15 дни.


4. При наличие на тези условия „Диджитал Комуникейшънс” е длъжно в срок до 3 дни да предостави на клиента ГАРАНЦИЯ за ЧЕСТНА СДЕЛКА и да му даде своя оферта с по-добри условия!